Is het uitvoeren van dakwerken gevaarlijk?

Dakwerken, zoals het installeren, repareren of onderhouden van daken, zijn belangrijke taken voor het behoud van de structuur en veiligheid van gebouwen. Maar hoe veilig is het eigenlijk om op een dak te werken en hoe doet een dakwerker Roeselare dat? In deze blog gaan we dieper in op de risico’s die gepaard gaan met dakwerken, de oorzaken van ongevallen en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico’s te minimaliseren.

Risico’s van dakwerken

Dakwerken zijn risicovol vanwege verschillende factoren:

 1. Hoogte: Het werken op grote hoogte brengt een aanzienlijk risico op vallen met zich mee, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood.
 2. Weersomstandigheden: Regen, sneeuw, ijs en wind kunnen het dak glad maken en/of de stabiliteit van de dakwerkers verminderen.
 3. Ongelijke oppervlakken: Daken zijn vaak ongelijk en kunnen obstakels zoals schoorstenen, dakramen en ventilatiepijpen hebben, die het bewegen bemoeilijken.
 4. Zware materialen: Het tillen en verplaatsen van zware materialen zoals dakpannen en gereedschappen kan leiden tot spierblessures of ongevallen.
 5. Elektrische gevaren: Dakwerkers kunnen in aanraking komen met elektrische bedrading, waardoor ze geëlektrocuteerd kunnen worden.

Veelvoorkomende oorzaken van ongevallen

Hoewel dakwerken altijd enige mate van risico met zich meebrengen, zijn er bepaalde oorzaken die vaker leiden tot ongevallen:

 • Gebrek aan training: Onvoldoende training in veiligheidstechnieken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan leiden tot ongevallen.
 • Ontbreken van veiligheidsuitrusting: Het niet gebruiken van veiligheidslijnen, harnassen of steigers verhoogt het risico op vallen.
 • Vermoeidheid: Lange werkuren zonder voldoende rust kunnen leiden tot vermoeidheid, wat de kans op fouten en ongevallen vergroot.
 • Onvoorzichtigheid: Het negeren van veiligheidsvoorschriften of het nemen van onnodige risico’s kan ernstige gevolgen hebben.

Veiligheidsmaatregelen voor dakwerkers

Gelukkig zijn er tal van maatregelen die genomen kunnen worden om de veiligheid van dakwerkers te waarborgen:

 1. Training en educatie: Regelmatige training over veiligheidstechnieken en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is essentieel. Dit omvat training over hoe te werken op hoogte, hoe om te gaan met gereedschappen en materialen, en hoe te reageren in noodsituaties.
 2. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: Dakwerkers moeten altijd gebruik maken van veiligheidsuitrusting zoals harnassen, veiligheidslijnen, helmen, handschoenen en veiligheidsschoenen.
 3. Veiligheidsuitrusting en procedures: Het opzetten van steigers, vangnetten en relingen kan het risico op vallen verminderen. Bovendien moeten er duidelijke procedures zijn voor het veilig betreden en verlaten van het dak.
 4. Weersomstandigheden: Werkzaamheden moeten worden aangepast of uitgesteld bij ongunstige weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, ijs of sterke wind.
 5. Gezondheids- en veiligheidsinspecties: Regelmatige inspecties van het werkterrein en de uitrusting kunnen helpen om potentiële gevaren te identificeren en aan te pakken voordat ze leiden tot ongevallen.
 6. Pauzes en rusttijden: Dakwerkers moeten voldoende pauzes nemen om vermoeidheid te voorkomen en alert te blijven tijdens het werk.

Conclusie

Dakwerken kunnen gevaarlijk zijn vanwege de hoogte, weersomstandigheden, ongelijke oppervlakken, zware materialen en elektrische gevaren. Ongevallen worden vaak veroorzaakt door een gebrek aan training, het ontbreken van veiligheidsuitrusting, vermoeidheid en onvoorzichtigheid. Echter, door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals regelmatige training, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en het implementeren van strikte veiligheidsprocedures, kunnen de risico’s aanzienlijk worden verminderd. Het is van cruciaal belang dat dakwerkers en hun werkgevers prioriteit geven aan veiligheid om ongevallen te voorkomen en een veilige werkomgeving te waarborgen.

Comments are closed.